Mi Oreo

ฟอนต์น่ารัก อ่านง่าย สไตล์มิโกะฟอนต์ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป แต่งภาพ ทำสรุปอ่าน อ่านง่ายสบายตาสุดๆ ไม่ลองโหลดไปใช้แล้วคุณจะพลาดฟอนต์น่ารักๆ 

มีทั้งหมด 3 ไฟล์ บาง/ปกติ/หนา ตัวแจกจะเป็นไฟล์ Thin ตัวบางนะคะ (ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์)

หากใครสนใจครบทั้ง 3 ไฟล์ สามารถสนับสนุนผลงานได้ในราคาเพียง 89 บาท (ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้)
instagram.com/mi.study.k/
belamptt.com/product/mi-oreo/
หรือ belamptt.com/stores/miko/

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Mi Oreo
ดาวน์โหลดแล้ว : 40,918 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

20 Oct 2023