มนต์นภา (Montnapha)

โดย

คีย์เวิร์ด:

มนต์นภา เป็นแบบอักษรที่รับแรงบันดาลใจจากแบบอักษร Cooper Black ผสมผสานกับสไตล์ในแบบ Modernist ที่แต่เดิม Cooper Black จะเป็นสไตล์แบบ Humanist และเพิ่มสไตล์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitewww.jipatype.com

สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น
• Desktop License
• Web License
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/agreement/commercial-license

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน / ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลอง :
• น้ำหนัก Thin
• อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
• มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น
jipatype.com/montnapha

08 Jan 2021