อบอุ่น (Opun)

ฟอนต์ อบอุ่น ออกแบบให้มีความมนกลมเป็นมิตรต่อผู้พบเห็น เหมาะกับงานที่ต้องการให้ภาพลักษ์ของความอบอุ่น เป็นมิตร เช่น งานเกี่ยวข้องกับเด็ก ครอบครัว ความรัก ฯลฯ

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
Email : anupapjaichumnan@gmail.com
website : www.jipatype.com
Facebook : facebook.com/jipatype/

ร่วมสนับสนุน / ดาวน์โหลด (อนุญาตใช้เฉพาะงานส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้) :
www.jipatype.com/opun

หากชอบใจ บอกต่อได้นะครับ

20 Nov 2019