ปาฏิโมกข์ (Patimokka)

โดย

คีย์เวิร์ด:

ฟอนต์ปาฏิโมกข์ จัดทำเป็นการเฉพาะเร่งด่วนเพื่อสำรองในการจัดทำ “ภิกขุปาฏิโมกข์ปาฬิภาสา” ในงานสำคัญ เมื่อเวลาผ่านจึงอยากนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับ

ขอบคุณครับ :46:
uvSOV

อ่านเบื้องหลังการออกแบบได้ที่: ฟอนต์ปาฏิโมกข์
ข้อมูลการติดต่อ: facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ ปาฏิโมกข์ (Patimokka)
ดาวน์โหลดแล้ว 49,410 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

01 Jun 2018