PLUG_Chic

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2007/01/PLUG_Chic.swf” width=”450″ height=”400″ align=”center”]

เป็นฟอนต์ที่อยากทำมานานมากแล้ว เพราะเป็นฟอนต์ที่เข้ากับงานที่ ชิค ๆ ชิวๆ ฮิปๆ เด็กแนวประมาณนั้น
เป็นฟอนต์ที่ชอบที่สุดตั้งแต่ทำมา และมีคนเอาไปใช้เยอะสุดนะ (กลางสยามก็เคยไปโผล่มาแล้ว ><) **ปล** เร็วๆนี้เตรียมพบกับฟอนต์ที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดของปลั๊ก หลังจากที่วางมือมาเป็นปีแล้ว ไม่นานเกินรอ [download id="244"]

19 Jan 2007