ประชามติ (Prachamati)

โดย

คีย์เวิร์ด:

ประชามติ (Prachamati) – เสียงของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าเสียงใดๆ

อักษรแบบสลับเซอริฟ ให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคง และมีพลังเมื่อรวมกัน
เหมือนเสียงของประชาชนที่ออกมาประกาศก้องถึงความไม่เป็นธรรมในสังคม
จึงเป็นเส้นทางไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ประชามติ – Refferendum

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
www.jipatype.com

สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/commercial-license

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน / ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลอง :
jipatype.com/prachamati

  • น้ำหนัก Thin
  • อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
  • มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น

28 Sep 2020