ประชามติ (Prachamati)

โดย

คีย์เวิร์ด:

ประชามติ (Prachamati) – เสียงของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าเสียงใดๆ

อักษรแบบสลับเซอริฟ ให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคง และมีพลังเมื่อรวมกัน
เหมือนเสียงของประชาชนที่ออกมาประกาศก้องถึงความไม่เป็นธรรมในสังคม
จึงเป็นเส้นทางไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ประชามติ – Refferendum

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
website : jipatype.com
Facebook : www.facebook.com/jipatype
Twitter : twitter.com/jipatype

สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/commercial-license

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ (Personal Use) : jipatype.com/prachamati

28 Sep 2020