Priyati (ปริยัติ)

ป็นฟอนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวอักษรหน้าปกสมุดนักเรียน 
ผมคิดว่ามันสวยดีเลยลองหาแบบอักษรที่คล้าย ๆ กันมาเป็น Ref ในการออกแบบชุดตัวอักษรนี้
จึงหาชื่อที่เข้ากับคำว่า การศึกษา การเรียนรู้ จึงได้ชื่อ ปริยัติ ในภาษาบาลีแปลว่า การเล่าเรียน
เทียบอักษรโรมันก็เลยได้เป็น Priyati

————

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
Email : anupapjaichumnan@gmail.com
website : www.jipatype.com
Facebook : facebook.com/jipatype/
เบื้องหลังการออกแบบ: f0nt.com/forum/index.php/topic,23848.0.html

————

สั่งซื้อ / ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ได้ที่: jipatype.com/priyati

หากชอบใจ บอกต่อได้นะครับ

22 Jul 2019