Priyati (ปริยัติ)

ป็นฟอนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวอักษรหน้าปกสมุดนักเรียน 
ผมคิดว่ามันสวยดีเลยลองหาแบบอักษรที่คล้าย ๆ กันมาเป็น Ref ในการออกแบบชุดตัวอักษรนี้
จึงหาชื่อที่เข้ากับคำว่า การศึกษา การเรียนรู้ จึงได้ชื่อ ปริยัติ ในภาษาบาลีแปลว่า การเล่าเรียน
เทียบอักษรโรมันก็เลยได้เป็น Priyati

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitejipatype.com

ร่วมสนับสนุน / ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ได้ที่ ( อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้) : 
jipatype.com/priyati

22 Jul 2019