เอสดี คลิงออนเบลด2

เป็นฟอนต์ที่ต่อจากเวอร์ชัน 1 ที่มีแต่ภาษาไทย มาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษตอนหลังและปรับเปลี่ยนตัวอักษรภาษาไทยบางตัว นำมาให้เพื่อนๆทุกท่านทั้งสายงานกราฟิก และสายอื่นๆ นำไปใช้กัน

ขอขอบคุณ คุณแอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บฟอนต์ทุกท่านที่ให้โอกาสได้เผยแพร่ฟอนต์ อีกครั้ง และ NP template ด้วยครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้งานด้านต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก สินสติ๊กเกอร์ ถนนตก ครับ

สนับสนุนการทำฟอนต์ได้ที่
267-200-599-1 ธนาคารไทยพาณิชย์
นายสมพงค์ ประดับบุตร
ตามสะดวกเลยครับ 300 / 500 / 1,000 บาท :)

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : เอสดี คลิงออนเบลด2 (sd klingon blade2)
ดาวน์โหลดแล้ว : 132,480 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

06 Jun 2020