เอสดีโปรเทคเตอร์ (sd protector)

เอสดีโปรเทคเตอร์ เป็นฟอนต์ที่ได้แนวคิด มาจาก ฟอนต์ KZ Excel ทำการดัดแปลงมุมความแหลมของตัวอักษรให้เหลือ 30 องศา ของเดิมน่าจะประมาณ 60 องศา ทั้งส่วนหัวด้านบน และด้านล่าง ของตัวอักษรปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูเหลี่ยมขึ้น นำมาให้เพื่อนๆ ร้านป้ายและสายกราฟิกได้ใช้กันเช่นเคย

สัญญาอนุญาตยังคงเหมือนเดิม:

  1. อนุญาตให้ใช้ในงานส่วนตัวทั่วๆ ไปที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
  2. อนุญาตให้ใช้งานเชิง พาณิชย์ ทำปกยูทูบ โลโก้ร้าน ฯลฯ

ขอขอบคุณเว็บฟอนต์ คุณแอน NP Template และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บฟอนต์ทุกๆ ครั้ง สำหรับการเผยแพร่ด้วยครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม มีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับการใช้งานได้ที่ เฟซบุ๊ก สินสติ๊กเกอร์ ถนนตก

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : เอสดีโปรเทคเตอร์ (sd protector)
ดาวน์โหลดแล้ว : 102,400 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

17 Feb 2021