SM Pixxo

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/06/preview95.swf” align=”center”]

:: SM Pixxo ::
และแล้ว … พิกเซลฟอนต์ก็ครบตระกูล 3 ตัวซักที =_=
พิกเซลฟ๐นตตัวนี้ เหมาะ์สำหรับงานกราฟิก
ใช้ได้ในโปรแกรม Flash , Photoshop , Paint (-_-\’\’) … ได้โดยที่สระไม่ลอยแหละ
เวลาใช้ ใช้ขนาด 9-12 px (ที่ใส่มาแบบนั้น เพราะว่าถ้าใช้ในบางโปรแกรม อาจทำให้ฟอนต์แตก ไม่เป็นพิกเซล เลยให้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งเลยว่า อันไหน ใช้แล้วไม่แตก)

ปล. พิกเซลฟอนต์เก่าๆ อัพเดทเรื่องเกี่ยวกับสระลอยแล้ว

ปลล. เวลาใช้จริง สระจะไม่ลอย แต่ในพรีวิวที่เห็นมันลอยละลิ่วอยู่ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร T^T

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ SM Pixxo
ดาวน์โหลดแล้ว 89,556 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

22 May 2005