ฟ้าสยาม (SOV_FaSiam)

ฟอนต์ฟ้าสยาม ต้นทางจากป้ายโรงภาพยนต์ฟ้าสยาม และตลาดเลิศฟ้า สุพรรณบุรี รวบรวมได้ 10 ตัวอักษร ที่เหลือก็ด้นๆ เอา

ตัวอักษรค่อนข้างกว้างทุกตัว เหมาะกับอักษรพาดหัว แต่เอามาพิมพ์เป็นตัวอ่านก็ได้อยู่ อ่านง่าย แต่เปลืองเนื้อที่ไปหน่อย

uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ ฟ้าสยาม
ช่องทางติดต่อ : Worawut Thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ฟ้าสยาม (SOV_FaSiam)
ดาวน์โหลดแล้ว : 11,540 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

15 Jun 2024