ฟอนต์ชุด อิทธิบาท๔ (SOV_Iddhipada)

ฟอนต์ชุด ประกอบด้วยฟอนต์ 4 รูปแบบ
1. ฉันทะ อักษรตัวมนๆ เดินเส้นแนวจารึกพ่อขุนราม
2. วิริยะ อักษรหักเหลี่ยมย่อมุม จากอักษรไทยย่ออยุธยา
3. จิตตะ อักษรตวัดหางยาวแคบ แบบตัวอาลักษณ์ธนบุรี
4. วิมังสา อักษรแนวน้อยๆตามสมัยนิยม ตัดเส้นโค้งและมุมฉากทิ้ง

ฟอนต์ฉันทะ
ฟอนต์วิริยะ
ฟอนต์จิตตะ
ฟอนต์วิมังสา

ทั้งหมดเป็นฟอนต์ยุคปัจจุบันปรกติ ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรจ๊ะ
uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ชุด อิทธิบาท๔
ช่องทางติดต่อ : facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ฟอนต์ชุด อิทธิบาท๔ (SOV_Iddhipada)
ดาวน์โหลดแล้ว : 39,972 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

23 May 2022