จารึก (SOV_Jaruk)

รายละเอียด:
1. เป็นฟอนต์ไทยโบราณ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดลอก สมุดข่อย หรือจารึกต่างๆ เพื่อช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทยอีกทางหนึ่ง

ผู้สร้างฟอนต์ ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบฟอนต์ แต่เลียบแบบมาจากสมุดข่อย ลิลิตพระลอ เล่มนี้

2. ไม่รองรับอักษรละติน  และจัดทำอักษรขอมบาลี เพิ่มในฟอนต์จารึกบาลี

3. การเขียนตัวอักษรยึดจากจารึกวัดโพธิ์เป็นหลัก จึงยังไม่รองรับตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงในสมัยต่างๆ และ อักษรย่อต่างๆ

การใช้งานฟอนต์จารึกบาลี (ขอมบาลี)

อนุญาตให้นำไปใช้ได้ฟรี ดัดแปลงแก้ไขได้ เพื่อประโยชน์ต่อการอ่านอนุรักษ์อักษรไทยโบราณ

ขอบคุณครับ
uvSOV

ได้แรงบันดาลใจ จากการได้อ่าน กระทู้นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฟอนต์จารึก (ละเอียดน่าอ่านมากครับ แนะนำ)

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : จารึก (SOV_Jaruk)
ดาวน์โหลดแล้ว : 432,573 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

24 Apr 2017