ค้างคาว (SOV_KhangKhaw)

ฟอนต์ค้างคาว แนวทางจาก logo ดอนผีบิน วงดนตรีที่เราตัดสินใจซื้อเทป จากรูป logo บนปก ที่เห็นในหนังสือพิมพ์ แล้วนั่งรถเมล์ไปซื้อที่ร้านน้อง ท่าพระจันทร์ ..เมื่อน้านนนนนมาแล้ว :)

เป็นฟอนต์เฉพาะทางมาก..ก จนไม่เรียกว่าฟอนต์ก็ได้  มีฟอนต์หลักที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำ และฟอนต์ย่อย 3 ฟอนต์ที่ตั้งใจทำเป็นรูปค้างคาว สำหรับ อักษรไทย 4, 5 และ 6 ตัวอักษร (ตัวอักษรมากหรือน้อยกว่านี้ มันยาวไป สั้นไป ก็เลยไม่ทำจ้ะ)

uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ ค้างคาว
ช่องทางติดต่อ : Worawut Thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ค้างคาว (SOV_KhangKhaw)
ดาวน์โหลดแล้ว : 4,606 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

03 May 2024