โค้ง (SOV_Khong)

ฟอนต์โค้ง ได้แนวทางมาจากการเอาส้อมจิ้มหมึกแล้วลากเส้น พอถึงจุดหักข้อ ก็ปักจุดหมุน หรือทิ้งโค้ง แล้วค่อยลากเส้นต่อ โค้งไปโค้งมาว่างั้น

uvSOV

ช่องทางติดต่อ : facebook.com/worawut.thanawatanawanich
เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ โค้ง

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : โค้ง (SOV_Khong)
ดาวน์โหลดแล้ว : 26,211 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

27 Mar 2022