ลูกสาว (SOV_LookSao)

ฟอนต์ลูกสาว ต้นทางจากอักษรสมัย ร.๕ มีพยัญชนะแคบๆ และลากข้างติดพยัญชนะ เนื่องด้วยตัวอักษรค่อนข้างชิดใกล้ ใช้งานพาดหัวเหมาะกว่า

uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ ลูกสาว
ช่องทางติดต่อ : facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ลูกสาว (SOV_LookSao)
ดาวน์โหลดแล้ว : 25,995 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

17 May 2023