สญฺโญค๒๔๖๗ (SOV_sannoga2467)

แบบอักษร ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอักษรสังโยคของสมเด็จครู
ลักษณะของอักษรสังโยค คือในภาษาบาลีที่มีตัวสะกดและตัวตาม ตัวสะกดจะลดอักษรครึ่งรูปแล้วชนด้วยตัวตามรูปเต็ม

credit นิยาม : อ.ธนโชติ เกียรติณภัทร

uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ สญฺโญค๒๔๖๗
ช่องทางการติดต่อ : facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ สญฺโญค๒๔๖๗ (SOV_sannoga2467)
ดาวน์โหลดแล้ว 20,933 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

17 Sep 2021