สิมิลัน (SOV_similan)

ฟอนต์สิมิลัน ต้นทางจากหนังสือ ภาษามลายูอักษรยาวี  อักษรใกล้ชิดติดกัน ไม่เหมาะกับ text ใช้เป็น display ก็ยังอ่านยาก อ้าว! 55

uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ สิมิลัน
ช่องทางติดต่อ : facebook.com/worawut.thanawatanawanich

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก Bing (DALLE-3)

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : สิมิลัน (SOV_similan)
ดาวน์โหลดแล้ว : 5,510 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

22 Dec 2023