ซุ้ม๒๔๕๐ (SOV_soum2450)

ฟอนต์ตามคำขอ..  ถามว่าสนใจทำฟอนต์นี้ไหม ส่งรูปปี ๒๔๕๐ มาให้ ๑ รูป จากนั้นก็เริ่มหารูปจากใน internet พบว่าเป็นปีที่ ร.5 เสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่ 2  มีการทำซุ้มรับเสด็จไว้ใหญ่โตน่าตื่นตา จึงตั้งชื่อฟอนต์ว่า “ซุ้ม”

จากนั้นใช้เวลานานในการหารูปที่มีตัวอักษรในรูปในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นหลักฐานการเขียนอักษรให้เหมาะสมในยุคสมัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างมาก (คนอื่นดูรูป เราดูอักษรในรูป 55)

uvSOV

credit : ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ nat.go.th
เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ ซุ้ม๒๔๕๐
ช่องทางการติดต่อfacebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ซุ้ม๒๔๕๐ (SOV_soum2450)
ดาวน์โหลดแล้ว : 30,488 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

29 Jan 2022