ตะเกียบ (SOV_TaKeab)

ฟอนต์ตะเกียบ แท่งตรงยาวมาเป็นคู่ ยาวเท่ากันแต่ไม่เคยเท่ากัน วางแล้วขนานกันแต่ไม่ขนานกัน เหมือนเป็นระเบียบแต่ไม่เป็นระเบียบ

uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ ตะเกียบ
ช่องทางติดต่อ : facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ตะเกียบ (SOV_TaKeab)
ดาวน์โหลดแล้ว : 15,985 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

24 Sep 2022