วัดอาวุธ (SOV_waTAwut)

ต้นแบบจากลายมือเขียนชอล์กของพระอาจารย์ วัดอาวุธวิกสิตาราม… ท่านได้อนุญาตให้นำฟอนต์ตัวนี้มาเผยแพร่ได้ครับ

อ้างอิงที่มาของการทำฟอนต์ลายมือเขียนชอล์กอักษรอาลักษณ์
uvSOV

หมายเหตุ : พิเศษสำหรับผู้ที่ download แถมให้อีก 3 รูปแบบ
– ตัวเอียงเปลี่ยนรูปแบบ
– ตัวหนาแบบปากกาหัวตัด
– แบบเขียนด้วยชอล์กคล้ายต้นแบบโดย iannnnn

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ วัดอาวุธ
ช่องทางติดต่อ : facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ วัดอาวุธ (SOV_waTAwut)
ดาวน์โหลดแล้ว 50,293 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

29 May 2022