ยูงบิน (SOV_YoongBin)

ฟอนต์แนวเกาหลีเขียนด้วยพู่กัน พยัญชนะเปลี่ยนรูปตามคู่สระอัตโนมัติ
เพิ่มเติมคือสระอุอูยาวววว และตัวอ้วนสลับผอม กด ฯ ตามในรูปตัวอย่าง

uvSOV

เบื้องหลังการออกแบบ : ฟอนต์ ยูงบิน
ช่องทางติดต่อfacebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ยูงบิน (SOV_YoongBin)
ดาวน์โหลดแล้ว : 10,336 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

19 Feb 2023