3 ฟอนต์ไทยสไตล์บรัช

ผู้คนทั้งหลาย เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ย่อมจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งที่ใช้แทนจุดประสงค์ จำนงหมาย บ่งบอกสิ่งที่ต้องการให้คนอื่นได้รับรู้ โดยผ่านออกมาทางกายภาพ เช่นคำพูดจา กิริยาอาการท่าทีสีหน้าแววตา หรือจะเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมา รูปภาพ สัญลักษณ์ รอยสลัก จารึก แต่งแต้มขีดเขียนต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นช่องทางการสื่อสาร แทนความหมาย ที่ออกมาจากจิตใจของคนเราทั้งสิ้น

ภาษาคือหน้าต่างของดวงใจ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร  อาจจะแบ่งออกเป็น ภาษากาย  ภาษาวาจา ภาษาจิต ภาษาที่เป็นกลางสากล เชื่อมต่อระหว่างมิติภพภูมิ  คน สัตว์ วิญญาณ ฯลฯ  เรียกว่าภาษาจิต คือสิ่งรับรู้ได้ ด้วยอาการทางใจ

บรัชไทย 3 กัลยาณี ดีกรีมารยาทไทย เลือกใช้ฟรีดังใจปรารถนาเถิด แล้วจะเกิดสัมฤทธิ์ผล

ขอบคุณ คุณแอนและทีมงานฟอนต์.คอมทุกท่าน พร้อม NP NaipolTemplate
ด้วยความปรารถนาดี จาก SP-FONT

ติดต่อ พอ จะ นะ ได้ที่เฟซบุ๊ก: พอ จะ นะ พจน์ และเพจ Sp-font
เบื้องหลังการออกแบบ: ฟ้อนต์ไทยสไตล์บรัช

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ SP-Brushthai
ดาวน์โหลดแล้ว 91,273 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

22 Jun 2020