จารธรรม / ใบลาน / พับสา

โดย

ฟอนต์ SP-Chan Tham ( จารธรรม) / SP-Bai lan (ใบลาน) / SP-Phapsa (พับสา) ทั้ง 3 ชุดนี้ เป็นฟอนต์ไทยสไตล์ล้านนา ด้วยผู้ทำเป็นคนเกิดในพื้นที่ภาคเหนือ เลยอยากจะทำอักษรไทยที่มีอัตลักษณ์ทางล้านนา โดยโครงสร้างรูปแบบ ทำให้มีคุณลักษณะคล้ายกับตัวอักษรล้านนา ที่ลงอักขระด้วยเหล็กจาร  แล้วเพิ่มเป็นตัว กลางและหนา เพราะแบบบางอาจจะดูไม่ถนัดนัก หางวรรณยุกต์บนจะขีดตวัดขึ้นยาวๆ จึงมีการทับซ้อนกันบ้าง ตามอักขรวิธีในการเขียนอักษรล้านนา

SP-Chan Tham (จารธรรม)

SP-Bai lan (ใบลาน)

SP-Phapsa (พับสา)

นำไปใช้ได้ฟรี แต่ให้อยู่ในขอบเขตความดีและคุณธรรม พร้อมทั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาตของทางเว็บฟอนต์

ขอขอบคุณ พื้นที่ของเว็บฟ้อนต์ NP NaipolTemplate คุณแอน คุณ SOV และเหล่าบรรดานักรบฟอนต์ทุกท่านที่ชี้แนะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก…พอ จะ นะ SP Font

เบื้องหลังการออกแบบ: ฟอนต์ จารธรรม ใบลาน พับสา (ละเอียดมาก)
ข้อมูลการติดต่อ เฟซบุ๊ก: พอ จะ นะ  พจน์ / xuprawsuphcn@gmail.com

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: SP-Chan Tham (จารธรรม)
สร้างสรรค์โดย: พอ จะ นะ
ดาวน์โหลดแล้ว 37,008 ครั้ง

อ่าน: สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: SP-Bai lan (ใบลาน)
สร้างสรรค์โดย: พอ จะ นะ
ดาวน์โหลดแล้ว 24,496 ครั้ง

อ่าน: สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์: SP-Phapsa (พับสา)
สร้างสรรค์โดย: พอ จะ นะ
ดาวน์โหลดแล้ว 22,491 ครั้ง

อ่าน: สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

13 Sep 2019