พระยาศรีสุนทรโวหาร (Sundorn_Noi)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำฟอนต์อักษรรูปแบบ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวาระที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับใช้เผยแพร่ ในระบบการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรพันธุ์ สัมภาวะผล เป็นผู้คัด ถอดแบบลายมือ รูปแบบพระยาศรีสุนทรโวหาร และอาจารย์วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช เป็นผู้จัดทำกราฟิก เข้าในระบบการโหลดจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อฟอนต์ “Sundorn_Noi” เผยแพร่ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
เพจ อักษราร้อยวลีลิขิต
เล่าเรื่องฟอนต์พระยาศรีสุนทรโวหาร (แนะนำให้อ่านครับ เพลินมาก)

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ พระยาศรีสุนทรโวหาร (Sundorn_Noi)
ดาวน์โหลดแล้ว 26,055 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

04 Jul 2022