Sz-number2

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/06/preview108.swf” align=”center”]

ตัวที่2ตามมาติดๆ แต่แค่เพิ่มเงาลงไปเฉยๆค่ะ
แก้ไขเรื่องที่โหลดไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะค่ะ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Sz-number2
ดาวน์โหลดแล้ว : 427,719 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

29 May 2005