ทีเอช ชรา (TH-Chara)

โครงสร้างตัวอักษรไทย ที่เหมาะสมต่อประจักษภาพสำหรับผู้สูงอายุ
The Study of Fonts Legibility for Elders: A contextual of Thai Alphabets on Tablet Screen.

ฟอนต์ TH-Chara ถูกพัฒนาและออกแบบบนพื้นฐานการศึกษาและวิจัยด้านขนาดและลักษณะโครงสร้างตัวอักษรไทย ที่เหมาะสมต่อประจักษภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยจุดเด่นของฟอนต์ TH-Chara มุ่งเน้นที่การใช้งานกับขนาดตัวอักษรที่เล็ก บนพื้นที่การแสดงผลบริเวณจำกัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและการอ่านได้กับกลุ่มผู้สูงอายุคนไทย อีกทั้งบุคลิกของตัวอักษรมีความเหมาะสำหรับการใช้งานกับชุดสารสนเทศทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ออกแบบร่วมกับทาง Fontcraft โดยท่านสามารถอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่นี่ bit.ly/2SNlX8l

เลือกติดตั้งได้ทั้งไฟล์ *.otf และ *.ttf รวมถึงทำ Hinting เบื้องต้นเพื่อให้การอ่านผ่านหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสวยงามยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการผลักดันความสำคัญด้านลิขสิทธิ์ของตัวฟอนต์ ทางเราจึงมีเงื่อนไขการใช้งานเล็กน้อย
หากท่านนำผลงานของเราไปใช้ทั่วๆ ไป ที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์
ท่านสามารถใช้ฟอนต์นี้ได้ฟรี! โดยไม่มีอะไรต้องกังวล

แต่หากท่านต้องการนำมันไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเรา สามารถสนับสนุนเราได้
ในราคาเพียง 500 บาทครับ สามารถโอนได้เลยที่

เลขบัญชี 768-2-20679-3
นายจุติพงศ์ ภูสุมาศ
ธนาคารกสิกรไทย

หรือแสกน

จากนั้นส่งรายละเอียดการโอนและชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ถือสิทธิมาได้ที่อีเมล fontcraft@hotmail.com และเราจะออกเอกสารรับรองสิทธิการใช้งานฟอนต์ให้ด้วยครับ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ฟอนต์: TH-Chara (ทีเอช ชรา)
Version 2.00 2020 by Fontcraft: Jutipong Poosumas, Suwisa Sae-ueng
Client: Ratanachote Thienmongkol
ออกแบบและจัดทำโปรแกรมฟอนต์: Fontcraft

Fontcraft รับออกแบบและจัดทำฟอนต์สำเร็จรูป
fontcraftstudio.com
facebook.com/fontcraft
fontcraft@hotmail.com

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : TH-Chara.zip
ดาวน์โหลดแล้ว : 181,989 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

23 Mar 2020