ดานวิเวก (TH Dan Vi Vek)

TH-Dan-Vi-Vek-hilight

TH-Dan-Vi-Vek-preview

ฟอนต์ดานวิเวก TH Dan Vi Vek เป็นฟอนต์เพื่อพุทธศาสนา ขัดเกลามาจากลายมือของพระอาจารย์สุชาติ สุชาโต ที่ท่านได้มีเมตตาเขียนให้ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) จำพรรษาที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีจุดประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานจารึก ธรรมะ ครูบาอาจารย์ ลงบนแผ่นเงิน เพื่อเก็บรักษาไว้ในเจดีย์ฯ

ดานวิเวก TH Dan Vi Vek จัดทำขึ้นเป็นโปรแกรมฟอนต์โดย Fontcraft ประกอบด้วย ตัวปกติ (Regular) ตัวเอน (Italic) ตัวหนา (Bold) และตัวหนาเอน (Bold Italic) เลือกติดตั้งได้ทั้งไฟล์ *.otf และ *.ttf

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ดานวิเวก (TH Dan Vi Vek)
ดาวน์โหลดแล้ว : 707,470 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ฟอนต์: TH Dan Vi Vek (ดานวิเวก)
Version 1.03 2015 by Fontcraft : Jutipong Poosumas

ผู้จัดทำขึ้นเป็นโปรแกรมฟอนต์: Fontcraft
จุติพงศ์ ภูสุมาศ (Jutipong Poosumas)

Fontcraft รับออกแบบและจัดทำฟอนต์สำเร็จรูป
fontcraft.wix.com/fontcraft
www.facebook.com/fontcraft
fontcraft@hotmail.com

สอบถามพูดคุยเพิ่มเติมในบอร์ด: ดานวิเวก TH Dan Vi Vek

30 Jul 2015