ฟอนต์ไทยย่อ๒๒๗๙ (ThaiYor2279)

ฟอนต์นี้ถอดแบบอักษรไทยย่อมาจากสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ซึ่งเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ไชยเชษฐสุริยวงศ์ ได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๙ ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา

อักษรไทยย่อเป็นอักษรไทยชนิดหนึ่ง มีลักษณะหักเหลี่ยมย่อมุมเส้นอักษรให้สวยงาม เป็นแบบอักษรไทยที่เกิดขึ้น นิยมใช้ในสมัยอยุธยา และเสื่อมความนิยมไปในสมัยอยุธยา อักษรไทยย่อในสมุดไทยเรื่องนี้นับเป็นอักษรไทยย่อที่งดงามที่สุด นอกจากนี้คำหลวงเล่มนี้ยังพบรูปพยัญชนะและเครื่องหมายที่ยังไม่เคยพบมาก่อนในระบบอักขรวิธีไทย

อ้างอิง: tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/article/view/97976 (สนุกมาก โปรดกดเข้าไป แล้วเปิด PDF อ่าน)

ขอบคุณครับ
uvSOV

ข้อมูลการติดต่อ: facebook.com/worawut.thanawatanawanich
เบื้องหลังการออกแบบ: ฟอนต์ไทยย่อ2279

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ฟอนต์ไทยย่อ๒๒๗๙ (ThaiYor2279)
ดาวน์โหลดแล้ว : 66,720 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

23 Apr 2018