ทวิลักษณ์ สลับ | Thawilak Slab

ขอแนะนำ “Tawilack Slab” ฟอนต์ serif แบบ slab ที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคง ทวีลักษณ์ สลับ มีรูปทรงกว้าง แข็งแรงและมั่นคง คอนทราสต์ต่ำทำให้เกิดความกลมกลืนระหว่างเส้นหนาและเส้นบาง ทำให้ได้แบบอักษรที่สวยงามและอ่านง่าย ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทวีลักษณ์ สลับ จึงสมบูรณ์แบบสำหรับโปรเจกต์ที่ต้องการความชัดเจนและมั่นใจ ไม่ว่าจะใช้พาดหัว หรือสร้างแบรนด์

Thawilack Slab ก็สร้างความประทับใจได้ไม่รู้ลืมด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและมั่นคงดึงดูดความสนใจ แบบอักษรนี้เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเข้ากับบริบทการออกแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล

Introducing “Thawilack Slab,” a captivating slab serif font that exudes strength and stability. Thawilack Slab boasts a wide and sturdy shape, radiating strength and stability. Its low contrast creates a harmonious flow between the thick and thin strokes, resulting in a visually pleasing and easily readable typeface.

With its commanding presence, Thawilack Slab is perfect for projects that require a bold and confident touch. Whether used for headlines, or branding materials, Thawilack Slab leaves a lasting impression. Its strong and stable appearance captures attention. This font is a versatile choice that adapts seamlessly to various design contexts, making it an excellent companion for both print and digital media.

Thawilak Serif, coming soon…


Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน
jipatype.com/thawilak-slab

02 Jul 2023