Ti_Circular

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2008/04/Ti_Circular.swf” width=”450″ height=”400″ align=”center”]

ฟอนต์ตัวแรกในชีวิตที่เสร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอัน อย่างไรก็ติชมกันได้ครับ :)

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Ti_Circular
ดาวน์โหลดแล้ว : 239,738 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

18 Apr 2008