อุตสาหกรรม | Utsahakam

ฟอนต์อุตสาหกรรม เป็นอักษรแบบสลับเซอริฟ ที่มีความแข็งแกร่ง หนักแน่น มั่นคง มีทั้งหมด 9 น้ำหนักและตัวเอียงของแต่ละน้ำหนักรวมทั้งหมดมี 18 สไตล์ รองรับหลากหลายภาษาและได้ขยายการรองรับภาษาเวียดนามเพิ่ม เหมาะสำหรับการใช้พาดหัว ป้าย ข้อความโปรยสั้นๆ

ฟอนต์อุตสาหกรรมสามารถช่วยส่งเสริมมู้ดแอนด์โทนให้ดูหนักแน่น มั่นคง น่าเชื่อถือ เหมาะกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักร, โรงงานการผลิต, เครื่องมือช่าง หรืออุตสาหกรรมหนัก

Utsahakam is a slab serif typeface look strong, solid, stable. Comes with 9 weights and italics of each weight total 18 styles. Support multi-languages and expand to Vietnamese. Suitable for headline or sub-headline. Utsahakam can help you to create a mood and tone of strong, solid, stable and reliable. For a product and service about machine, manufacturing factory, mechanic tools or heavy industry.

Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน
(Download demo version – personal use) :
jipatype.com/utsahakam

16 Oct 2022