ยูเทอร์น่าราวด์ (Uturna Round)

โดย

คีย์เวิร์ด:

ยูเทอร์น่าราวด์ เป็นแบบอักษรที่มีความกว้างแคบ มีโคลงสร้างโดยรวมมาจาก U เป็นพื้นฐาน ปลายมน และ ยูเทอร์น่าราวด์ มีอีกเวอร์ชันที่ปลายตัดตรง เหมาะกับพื้นที่สื่อที่มีเนื้อที่จำกัด

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitewww.jipatype.com

สัญญาอนุญาตแบ่งออกเป็น
• Desktop License
• Web License
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/agreement/commercial-license

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน / ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลอง
• น้ำหนัก Regular
• อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
• มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น
jipatype.com/uturna-round

27 Jan 2021