ยูเทอร์น่าราวด์ (Uturna Round)

ยูเทอร์น่าราวด์ เป็นแบบอักษรที่มีความกว้างแคบ มีโคลงสร้างโดยรวมมาจาก U เป็นพื้นฐาน ปลายมน และ ยูเทอร์น่าราวด์ มีอีกเวอร์ชันที่ปลายตัดตรง เหมาะกับพื้นที่สื่อที่มีเนื้อที่จำกัด

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ (Personal Use) : jipatype.com/uturna-round

27 Jan 2021