จินดาลิขิต (was@jindaLikhit)

เป็นฟอนต์ไทยอาลักษณ์ ที่ได้รับแบบมาจาก ท่านอาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์

ตัวนี้เป็นฟอนต์ทดลอง อักษรไม่ครบ การนำไปใช้ ย่อมมีข้อจำกัดในสัญญาอนุญาต หากท่านชอบและอยากได้ตัวสมบูรณ์ ทักทายได้ที่
Facebook : facebook.com/witawass , facebook.com/waswoywhy
ID Line : 0837535612

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : จินดาลิขิต (was@jindaLikhit)
ดาวน์โหลดแล้ว : 72,692 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

14 May 2022