ดับเบิลยูซี ฌาณิศา (WC Chanisa)

ฟอนต์นี้เป็นการออกแบบจากแนวคิดจากวงกลม เริ่มจากความบังเอิญจากการทดลองเขียนวงกลมซ้อนกันเพื่อทำโลโก้ (อักษรย่อ) ทำให้รู้สึกว่าน่าพัฒนาเป็นฟอนต์ได้ วงกลมเปรียบเสมือนการเคลื่อนที่ของสรรพสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ตั้งชื่อฟอนต์ เป็นชื่อของลูกสาว

ติดต่อผู้สร้างสรรค์ : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ (Woravith Chansivarn)
อีเมล : woravith@gmail.com
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/woravith
เบื้องหลังการออกแบบ: ฟอนต์ วงกลม

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : ดับเบิลยูซี ฌาณิศา (WC Chanisa)
ดาวน์โหลดแล้ว : 10,553 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

20 Feb 2021