วิจิตรา | Wichittra

วิจิตรา เป็นแบบอักษรเซอริฟแบบแคบคอนทราสต์สูง ชื่อของแบบอักษรนี้มาจากชื่อทั่วไปของผู้หญิงไทย ซื่งมีความหมายว่า ‘สวย’ หรือ ‘งดงาม’

Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com
Emailjipatype@gmail.com

สัญญาอนุญาตSubscription License

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (Download demo version personal Use) :
jipatype.com/wichittra

10 Nov 2023