WR Hakmum

wr-hakmum-preview-1

wr-hakmum-preview-2


ฟอนต์ “ดับเบิ้ลยูอาร์ หักมุม” (WR Hakmum) นี้ เป็นฟอนต์ลายมือ ที่ได้แรงบันดาลใจจากการนั่งเขียนฟอนต์เล่นผ่านมือถือ
ผ่าน app ชื่อ InstaFont และนำมาแก้ไขด้วยโปรแกรม FontLab อีกครั้ง [ได้ความรู้จากเว็บ F0nt.com]


และด้วยความที่ชอบตัวอักษรแบบเหลี่ยม มีมุม ตวัดหัว จึงออกมาหน้าตาอย่างที่ท่านได้เห็นนี้ผู้จัดทำ: WR.Tish 
/ 27 July 2015

แนวคิด: ฟอนต์ลายมือตวัดหางหักมุมแบบเหลี่ยมๆ


เงื่อนไขอนุญาตในการใช้งาน


1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ นส. วัลวรัล รุ่งนิติธิรารัชต์ [ติช]

2. อนุญาตให้นำไปใช้ประกอบงานเอกสารหรืองานออกแบบได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

3. ไม่อนุญาตให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ไปจำหน่าย หรือจัดทำเป็นเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใดๆ ก่อนได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4. หากต้องการนำไปเผยแพร่ ให้บอกกับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงขอขอบคุณ:

ท่านสมาชิก www.f0nt.com และคุณนายพล เจ้าของ NP Template ที่ได้มอบมาให้เป็นวิทยาทาน
ด้วยความเคารพ

วัลวรัล รุ่งนิติธิรารัชต์, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อีเมล: tooktookie@gmail.com
เบื้องหลังงานออกแบบ:
สมาชิกใหม่อยากส่งฟอนต์มาให้พิจารณา

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : WR Hakmum
ดาวน์โหลดแล้ว : 220,571 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

09 Sep 2015