ยานยนต์ | Yanyont

Yanyont แบบอักษรซานเซอริฟอเนกประสงค์และแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยฐานและ x-height ที่แบนราบ Yanyont มีรูปลักษณ์แห่งเทคโนโลยีอันโฉบเฉี่ยวที่ช่วยดึงดูดสายตาได้อย่างแน่นอน แบบอักษรได้รับการออกแบบด้วยรูปลักษณ์แห่งอนาคตแบบไซไฟที่เพิ่มความไฮเทคให้กับทุกโปรเจกต์ของคุณ

Yanyont มีน้ำหนักให้เลือกถึง 9 น้ำหนัก ทั้งแบบตัวตรงและแบบตัวเอียง รวมเป็น 18 ลักษณะให้ได้เลือกใช้ ซึ่งการมีตัวเลือกที่หลากหลายช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสื่อทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่โบรชัวร์และโปสเตอร์ไปจนถึงเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณา นอกจากนี้ Yanyont ยังรองรับหลายภาษาและมาพร้อมกับคุณสมบัติ opentype เช่น Small cap หรือ tabular แบบอักษรนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีการเข้าถึงระหว่างประเทศ ให้แบรนด์ยานยนต์ของคุณดูล้ำสมัยกับ Yanyont

Introducing Yanyont, a versatile and futuristic sans-serif typeface that is perfect for the automotive industry. With its flat baseline and x-height, Yanyont has a sleek and technical look that is sure to catch the eye. The typeface is designed with a sci-fi futuristic look that adds a high-tech edge to any project. Yanyont offers 9 weight options in both upright and italic styles, for a total of 18 unique styles to choose from. This provides a wide range of options for creating a cohesive look across all your branding materials, from brochures and posters to websites and advertising campaigns. Additionally, Yanyont supports multiple languages and come with opentype features such as small cap or tabular. This typeface is perfect for companies with international reach. Give your automotive brand a cutting-edge look with Yanyont.


Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com
Emailjipatype@gmail.com

สัญญาอนุญาตSubscription License

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน
(Download demo version personal Use) :
jipatype.com/yanyont

21 Mar 2023