ยิ่งใหญ่ | Yingyai

ฟอนต์ยิ่งใหญ่ เป็นอักษรแบบแซนเซอริฟ ที่มีความหนาของเส้นมากว่าปกติ สังเกตได้จากน้ำหนัก Black ให้ความรู้สึกหนักแน่น หนา ใหญ่ และ ทันสมัย มีทั้งหมด 9 น้ำหนักและตัวเอียงของแต่ละน้ำหนักรวมทั้งหมดมี 18 สไตล์

รองรับหลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการใช้พาดหัว ป้าย เนื้อความ ฟอนต์ยิ่งใหญ่สามารถช่วยส่งเสริมให้งานของคุณดูสะดุดตาอย่างยิ่ง เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้โฆษณาสินค้าและบริการดูสะดุดตากว่าใคร ๆ

Yingyai is a sans serif typeface with a large line stroke thickness more than usually, especially Black weight. It gives a heavy, big and modern feel. Comes with 9 weights and italics of each weight total 18 styles. Support multi-languages. Suitable for headline, sub-headline or text body. Yingyai can make your work more eye-catching, for those who want to advertise products and services more eye-catching than others.

Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน
(Download demo version – personal use) :
jipatype.com/yingyai

18 Oct 2022