ZF #2ndPixelus

ZF #2ndPixelus

ฟอนต์ตัวนี้หลังจากตรากตรำแต่ทดสอบมานาน ก็ออกมาได้แค่นี้แหละครับ

แสดงผลได้ดีในขนาด 14 Point ครับ
ที่เหลืออ่านเพิ่มเติมได้ใน Readme ครับ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ ZF #2ndPixelus
ดาวน์โหลดแล้ว 71,214 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

03 Jul 2005