หน้าแรก » เปิดกรุ

ปากกาหัวตัด

เคอาร์ต โบราณนิยม (Kart-Boran Niyom)

โดย • 17/07/2567

เคอาร์ต โบราณนิยม (Kart-Boran Niyom)เป็นฟอนต์ที่เขียนขึ้นเพราะชอบแนวอักษรสมัยก่อน อย่างคำว่า โกปี๊  จิ๊กโก๋ โอยั๊วะ นั่งมองแล้ว ไม้ตรีในอักษรป้ายสมัยเก่ามันมีความขลังดี เลยมาเขียนต่อยอดให้มันลงตัว

เอนกาวะ (MN Engawa)

โดย • 01/07/2567

แจกฟรี!! สำหรับใช้ส่วนตัวกับงานที่ไม่เกิดรายได้เท่านั้น ถูกใจ! ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 150.-

สังหาร (SOV_SangHan)

โดย • 09/06/2567

ฟอนต์สังหาร เป็นฟอนต์ทดลอง ทำ lettering จากฟอนต์ริบบิ้น โดยออกแบบฟอนต์ริบบิ้นใหม่ ฐานอักษรไม่สม่ำเสมอ เพิ่มความเป็น lettering โดยการเพิ่มตัวอักษร ก-ฮ เข้าไปอีกหลายชุด หลากรูปแบบ คำหนึ่งคำ จึงมีรูปแบบออกมาได้หลากหลาย

เอฟซี จงเจริญ (FC Jong Jaroen)

โดย • 01/04/2567

จากฟอนต์เขียนมือบนป้าย สู่ลายเส้น Outline บนคอมพิวเตอร์ – แรงบันดาลใจจากอักษรแบบตัวนริศ ที่มีจุดเด่นด้วยลักษณะการเขียนแยกส่วนด้วยปากกาหัวตัด หรือพู่กันแบน อดีตเป็นลายเส้นมาตรฐานสำหรับงานเขียนป้าย แต่ปัจจุบันลดบทบาทให้พบเห็นได้บนป้ายร้านไทย-จีนแบบดั้งเดิม

สุนทร (Sarun’s Sunthon)

โดย • 12/02/2567

ฟอนต์จากหน้าปกซีดีพี่แจ้ชุด “ที่สุดสุนทราภรณ์” …ทำฟอนต์ 5 วัน ทำปก 2 เดือน

เจ้าพระยา ชุดพิเศษ (MN ChaoPhraya)

โดย • 10/02/2567

แจกฟรี!! สำหรับใช้ส่วนตัวกับงานที่ไม่เกิดรายได้เท่านั้น ถูกใจ! ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 290.-

สังฆมณฑล | Sangkhamonthon

โดย • 11/01/2567

สังฆมณฑล เป็นอักษรแบบพาดหัวมีรูปลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ปลายตัดคม ที่ 45 องศา เลียนแบบการเขียนด้วยปากหัวตัด ผสมผสานกับรูปลักษณ์แบบมาตรฐาน เหมาะสำหรับการนำไปใช้พาดหัวบนสื่อต่าง ๆ ที่เน้นไปทางความเชื่อ ความศรัทธา

 ข้าวหมาก (MN KhaoMak)

โดย • 08/11/2566

แจกฟรี!! สำหรับใช้ส่วนตัวกับงานที่ไม่เกิดรายได้เท่านั้น ถูกใจ! ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 150.-

ลูกเล่น (SOV_LookLen)

โดย • 28/07/2566

ฟอนต์ลูกเล่น ต้นทางจากอักษรริบบิ้นฐานกว้างเอียง เผลอทำตัวหนาไปนิด แต่ใช้เป็นข้อความได้ กด bold อักษรตัวแรกจะใหญ่ ใช้พาดหัว

ลูกทัวร์ (SOV_LookTour)

โดย • 05/06/2566

ฟอนต์ลูกทัวร์ ต้นทางมาจากหัวนิตยสารพระเครื่อง เหมาะพาดหัว… เช่นเคย