ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

วิจัย

ทีเอช ชรา (TH-Chara)

โดย

23/03/2563 | 19:08 น.

โครงสร้างตัวอักษรไทย ที่เหมาะสมต่อประจักษภาพสำหรับผู้สูงอายุThe Study of Fonts Legibility for Elders: A contextual of Thai Alphabets on Tablet Screen.