หนมปัง | nompang

ฟอนต์ “หนมปัง | nompang”
เป็นฟอนต์แรกของเรา ที่เปลี่ยนมาใช้การจัดการตำแหน่งสระบน-ล่าง และวรรณยุต์ด้วยการใช้ anchor mark

จะต้องมีการตั้งค่าเล็กน้อย เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> link <<

โดยชุดฟอนต์ “หนมปัง” ประกอบด้วยฟอนต์ 7 น้ำหนัก รวมทั้งสิ้น 14 ไฟล์ฟอนต์

  • thin
  • extra light
  • light
  • regular
  • medium
  • semi bold
  • bold

“หนมปัง” จะแบ่งเงื่อนไขดังนี้

ชุดสำหรับการทดลองใช้งาน 1 ฟอนต์ (demo)
+ เฉพาะตัวอักษรภาษาไทยเท่านั้น
+ เฉพาะการใช้งานส่วนบุคคล หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)
+ จำกัดระยะเวลา และจำนวนดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ ช่องทางนี้

ชุด pwyw (1 น้ำหนัก / 2 ฟอนต์)
ร่วมสมทบทุนตามความสมัครใจ แบบมีกำหนดขั้นต่ำ
สามารถใช้งานได้ครบถ้วน

สามารถสมทบทุนและดาวน์โหลดได้ที่ ช่องทางนี้

ชุด family (7 น้ำหนัก / 14 ฟอนต์)
สั่งซื้อได้ผ่านทางเวบไซต์ www.dhammadha.com

*** ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ

ขอบคุณ “f0nt.com” สำหรับคำแนะนำ ติชม และพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณ “freepik” สำหรับรูปภาพสวย ๆ

อ่านเบื้องหลังการออกแบบได้ที่นี่: หนมปัง | nompang
แนะนำ ติชม แจ้งปัญหาในการใช้งาน และติดตามโปรเจ็กต์อื่น ๆ ได้ที่
facebook.com/dhammadha และ dhammadha.com

19 Mar 2019