NP Happy birthday

โดย

[swfobj src=”http://www.f0nt.com/wp-content/uploads/2009/06/preview910.swf” align=”center”]

ตัวนี้โครงสร้างเดียวกันกับ NP Happy new year ครับ แต่เปลี่ยนเป็นจุดวงกลม จริงๆ เซ็ตนี้ทำไว้ 3 ฟอนต์ อีกฟอนต์ใครอยากได้ตามไปเอาที่เว็บเด้อ..

ป.ล. เข้าเว็บผมอย่าลืมพกของดี เดี๋ยวผีหลอก ฮา…

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : NP Happy birthday
ดาวน์โหลดแล้ว : 142,977 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

01 Jan 2006