อบอุ่นใหม่ (Opun Mai)

โดย

คีย์เวิร์ด:

Opun Mai เป็นฟอนต์ที่ต่อยอดจากจากฟอนต์ Opun ที่มีอยู่เดิม ด้วยการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบใหม่ ปรับปรุงน้ำหนักและการเดินของเส้นตัวอักษร ให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เพิ่มลักษณะแบบของตัวอักษรให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้แก่เพิ่มความกว้างออกเป็น 3 ความกว้างและตัวเอียง 2 รูปแบบ (Italic และ Oblique)

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitewww.jipatype.com

Opun Mai สัญญาอนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น

  • Desktop License
  • Web License
  • App License

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ jipatype.com/commercial-license

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน / ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลอง :

  • น้ำหนัก Thin
  • อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
  • มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น

ดาวน์โหลดได้ที่ www.jipatype.com/opun-mai

12 May 2020