ม.ต้น (SOV_moton)

เป็นงานทดลองครับ หน้าตาฟอนต์ไม่ค่อยงามนัก เน้นไปที่การแก้ปัญหาเรื่องการซ้อนตัวอักษร หวังว่าจะมีใครนำไปต่อยอดให้ได้ฟอนต์สวยๆ นะครับ

sov_moton-1

sov_moton-2

sov_moton-3

ฟอนต์ชุดนี้ทำ 3 ฟอนต์ นะครับ

  1. sov_moton ตัวปรกติ มีพิเศษตรง สระโอ ใอ ไอ ที่ปรับเอียงหลบวรรณยุกษ์ได้ และสระอิ อี ที่ซ้อนกับ ป ฝ ฟ
  2. sov_monton_ovl ตัว overlay เป็นตัวที่หลักในการแสดงผลการซ้อนอักษร มีสระโอ ใอ ไอ ที่จะไม่หลบ แต่ซ้อนไปเลยถ้าจำเป็น
  3. sov_monton_sra เพราะปัญหา สระอำเป็นคำนำหน้า ทำให้ใช้ฟอนต์ sov_monton ปรกติไม่ได้ จึงใช้ฟอนต์นี้สำหรับแก้ตัวอักษรนำของ sov_monton_ovl แทน

อนุญาตให้นำไปใช้ได้ฟรี ดัดแปลงแก้ไขได้ อยากให้มีคนออกแบบฟอนต์ไทย ที่หลากหลาย

ขอบคุณครับ
uvSOV

อ่านเบื้องหลังการสร้างสรรค์ได้ที่: ฟอนต์ ม.ต้น
ติดต่อผู้สร้างสรรค์: facebook.com/worawut.thanawatanawanich

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ ม.ต้น (SOV_moton)
ดาวน์โหลดแล้ว 228,291 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

29 Nov 2016