Worasait (วรเศรษฐ)

ฟอนต์นี้เป็นฟอนต์ตัวแรกที่ผมสร้างขึ้น ต้องออกตัวก่อนว่าฟอนต์ตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับ ผมสร้างฟอนต์นี้โดยดูตำแหน่งของตัวอักษรดังกล่าวจากฟอนต์ iannnnnUBC for Office สังเกตว่าทั้งผมและคุณแอนสร้างฟอนต์แรก จากลายมือตัวเอง

ฟอนต์นี้ ผมอนุญาตให้ใช้ได้ฟรี ตามอัธยาศัยนะครับ แต่ต้องไม่ใช้ในทางการค้าล่ะ … ถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร ก็เขียนมาบอกกันบ้างนะครับ ที่ uuriter@yahoo.com ครับ

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ : Worasait
ดาวน์โหลดแล้ว : 602,686 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

31 Jul 2005