ฟอนต์.คอม
หน้าแรก » เปิดกรุ

Serif

ฮูก | hook

โดย

17/08/2560 | 11:30 น.

hook เป็นแบบร่างอักษร เมื่อครั้งผลิตงาน concept โดยนำอักษรไทยมาจัดวางสร้างสื่อภาพ และด้วยความบังเอิญ ฮูก ในการเขียนทับศัพท์ จะได้ความหมายที่แตกต่างออกไป ทำให้เกิดงานขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่ง ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดแบบร่างชุดอักษรชุดนี้ขึ้นมา